понедельник, 6 марта 2017 г.

Анотація.

    Соціально-економічні перетворення, що відбуваються в Україні, світові тенденції гуманізації, інтеграції та глобалізації суспільства визначили нові пріоритети розвитку освітньої галузі. Інновації (італ. іnnovatione - новизна, нововведення) - нові форми організації діяльності і управління, нові види технологій, які охоплюють різні сфери життєдіяльності людства. Педагогічну інновацію розглядають як особливу форму педагогічної діяльності і мислення, які спрямовані на організацію нововведень в освітньому просторі, або як процес створення, упровадження і поширення нового в освіті. Інноваційний процес в освіті - це сукупність послідовних, цілеспрямованих дій, спрямованих на її оновлення, модифікацію мети, змісту, організації, форм і методів навчання та виховання, адаптації навчального процесу до нових суспільно-історичних умов. Нові інноваційні технології являються потужним засобом навчання, які приваблюють своєю наочністю, зручністю в опрацюванні інформації та безліччю можливостей, для самостійної роботи – дистанційного навчання, вхід у найкращі бібліотеки світу, опрацювання літератури з найрізноманітнішої тематики, дають можливість опрацювати за короткий час великий обсяг матеріалу, викликати інтерес. 

      Вчитель сьогодні повинен бути сучасним, а, отже, володіти новітніми технологіями. В останні роки освітяни все частіше поповнюють свою методичну скарбничку новими формами і методами навчання. Головною метою даної публікації  вважаю ознайомити колег із досвідом використання такої інтерактивної технології як веб-квест.